Rahoitussuunnitelmaa ei pidä laiminlyödä yritystä perustaessa

Rahoitussuunnitelmaa ei pidä laiminlyödä yritystä perustaessa

On tärkeää, että yrityksellä on heti alusta lähtien budjetti ja että se suunnittelee tulevaisuutta mahdollisen kasvun varalle. Rahoitussuunnittelija voi auttaa varmistamaan, että rahat kohdennetaan asianmukaisesti kuluihin, investointeihin ja muihin tarvittaviin kohteisiin. Lisäksi on tärkeää säästää käteisvaroja ennakoiden aikoja, jolloin myynti voi olla hidasta tai jolloin voi syntyä odottamattomia kustannuksia. Rahoitussuunnitelman laatiminen voi auttaa vähentämään myös stressiä yrityksen hallinnoinnista.

Monella uudella yrityksellä vaikeuksia rahoituksen saamisessa

Monilla uusilla yrittäjillä on vaikeuksia saada kasaan tarvittavaa alkupääomaa. Ulkopuoliset tahot eivät ole kiinnostuneita pelkästä ideasta, ne haluavat nähdä numeroita, joita uusilla yrityksillä on vain visioissaan. Moni uusi yrittäjä joutuukin käyttämään omia säästöjään, kuten osakesäästöjään.

Moni Nokia-buumissa vaurastunut suomalainen on esimerkiksi perustanut oman yrityksen Nokia-osakkeiden tuomilla pääomatuloilla. Jos osakkeet onnistui myymään oikeaan aikaan, voittoa tuli monta sataa prosenttia. Nokiaosake.com sivustolta selviää, että tällä hetkellä osakkeen arvo on noin 4,50 euroa.

Uuden yrittäjän on joka tapauksessa tärkeää varautua myös haasteisiin ja suunnitella etukäteen. Rahoitussuunnitelma voi auttaa houkuttelemaan myös mahdollisia sijoittajia, koska yritys vaikuttaa järjestäytyneeltä ja hyvin harkitulta. Usein myös yritystuen saaminen esimerkiksi Finnveralta edellyttää suunnitelmien tekemistä.

Verosuunnittelu

Yrittäjän on myös viisasta harkita sijoitusvaihtoehtoja. Näitä voivat olla esimerkiksi sijoittaminen osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin, trustien perustaminen tai liiketilien avaaminen eri maissa. Rahoitussuunnittelija voi auttaa tunnistamaan yritykselle sopivat sijoituskohteet ja opastaa yrittäjää niiden hankkimisessa.

Veroihin varautuminen on myös keskeinen osa yrityksen rahoitussuunnittelua. On tärkeää ymmärtää, miten verolait vaikuttavat yritykseesi ja mitä strategioita on käytettävissä verojen minimoimiseksi. Lisäksi sovellettavien verohyvitysten ymmärtäminen voi antaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää tiettyjä vähennyksiä veroilmoituksia antaessaan.

Kassavirran seuranta

On tärkeää seurata kaikkia yritykseen liittyviä tuloja ja menoja heti alusta lähtien. Tekemällä tämän säännöllisesti yrittäjät ymmärtävät paremmin, mihin heidän rahansa menevät ja kuinka paljon he ansaitsevat tai käyttävät kuukausittain. Tarkan kirjanpidon pitäminen helpottaa myös verotusta, koska kaikki on järjestetty siististi paperille tai sähköisesti.

Menoja ja tuloja olisi seurattava säännöllisesti sen varmistamiseksi, että liiketoiminta pysyy terveenä. On myös tärkeää tarkistaa velkojen tilanne, sillä yritykset voivat kärsiä velkojen maksuviivästyksistä ja huonosta kassavirran hallinnasta. Liian moni yrittäjä tekee Suomessa kirjanpidon itse. Vaikka siinä voikin säästää, on siihen käytetty aika pois yrityksen ydinliiketoiminnasta ja yrityksen kehittämisestä. Yleensä paljon järkevämpi ja kannattavampi vaihtoehto on ulkoistaa kirjanpito siihen erikoistuneelle yritykselle.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kaiken kaikkiaan rahoitussuunnittelu on olennainen osa menestyvän yrityksen johtamista ja kasvattamista. Jos siihen investoidaan aikaa ja vaivaa nyt, se voi tuottaa merkittävää hyötyä tulevaisuudessa yrittäjälle ja yritykselle.

Taloudellisen menestyksen saavuttaminen edellyttää kattavaa ymmärrystä kaikista talouden osa-alueista, kuten budjetoinnista, investointistrategioista, verotuksesta ja kassavirran hallinnasta. Konsultoimalla kokenutta taloussuunnittelijaa yrittäjät voivat saada tukea näiden kysymysten selvittämisessä ja tietoon perustuvien päätösten tekemisessä talouttaan koskevissa asioissa.


Posted

in

by

Tags: